اقامت اروپا

اخذ اقامت دائم اروپا از طریق بلو کارت

با استفاده از خدمات «ویزاگشت» می‌توانید تنها در طول ۳ ماه، بلوکارت اروپا با اعتبار ۲ ساله از کشور آلمان دریافت کنید و پس از ۲۱ ماه آن را به بلوکارت با اعتبار دائمی و بدون تاریخ انقضا تبدیل کنید.